Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Zakres i cel

Czasopismo Studia Translatorica powstało w 2010 r. W pierwszym numerze zostały opublikowane artykuły dokumentujące dyskusje toczone podczas międzynarodowej konferencji Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, która odbyła się we wrześniu 2009 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat przewodni tej konferencji wyznaczył profil czasopisma, które stanowi obecnie płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki.

Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form tłumaczenia tekstów pisanych i tłumaczeń ustnych, tłumaczenia a vista, translacji audiowizualnych rozpatrywanych m.in. w kontekście modeli translatorycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych i kognitywnych. Na łamach naszego czasopisma publikujemy również wyniki badań translatoryki eksperymentalnej, które umożliwiają wgląd w prawa rządzące międzyludzką komunikacją językową zachodzącą w różnych rodzajach układów translacyjnych. Do publikowania zapraszamy również Autorów, którzy badają translację na tle jej komunikacyjnych i interkulturowych uwarunkowań. Zainteresowani jesteśmy również artykułami z zakresu translodydaktyki, zarówno akademickiej, jak i szkolnej.

Celem czasopisma Studia Translatorica jest umożliwienie międzynarodowej wymiany myśli naukowej. Z tego powodu obok tekstów w języku polskim publikujemy artykuły w języku niemieckim, angielskim, włoskim i in.

Ważną częścią naszego czasopisma jest dział prezentujący recenzje najnowszych publikacji z zakresu teorii, praktyki i dydaktyki translacji. W części tej udostępniamy także sprawozdania z wydarzeń, konferencji, kongresów poświeconych szeroko ujmowanym aspektom translacji.

*

Strona wykorzystuje czcionki PT Serif i Archivo Narrow dostarczane przez Google Fonts, ikonę „Search” autorstwa Just Be Nice Studio, znak graficzny licencji CC BY-NC-ND ze strony creativecommons.org oraz zmodyfikowany znak graficzny „Open Access” PLOS, pobrany ze strony commons.wikimedia.org.

Teksty publikowane w czasopiśmie Studia Translatorica oraz zamieszczane na stronie internetowej czasopisma są chronione prawami autorskimi. Z materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23–35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). Artykuły udostępnione na stronie czasopisma objęte są licencją Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Szczegółowe informacje dot. licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.