Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Redakcja

Redaktor Naczelny:

  • dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Redakcja językowa

  • język niemiecki: dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)
  • język angielski: mgr Kamil Gach, mgr Judyta Kuznik (Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz redakcji

  • dr Michał Gąska (Uniwersytet Wrocławski)