Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Rada Redakcyjna

  • Redaktor Naczelny: dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Michał Gąska (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)