Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Kontakt

ADRES REDAKCJI

Studia Translatorica
Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska

redaktor naczelny: dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz
sekretarz: dr Michał Gąska

tel.: +48 71 3752 452
e-mail: studia.translatorica@uwr.edu.pl

WYDAWCA

Oficyna Wydawnicza ATUT
ul. Kościuszki 142
50-439 Wrocław
Polska
wydawnictwo@atutoficyna.pl