Studia Translatorica

ISSN: 2084-3321 • e-ISSN: 2657-4802 • DOI: 10.23817/strans

Contact

EDITORIAL OFFICE ADDRESS

Studia Translatorica
Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Poland

editor-in-chief: Univ. Prof. dr hab. Anna Małgorzewicz
secretary: dr Michał Gąska

phone: +48 71 3752 452
e-mail: studia.translatorica@uwr.edu.pl

PUBLISHER

Oficyna Wydawnicza ATUT
ul. Kościuszki 142
50-439 Wrocław
Poland
wydawnictwo@atutoficyna.pl